Uitleg & Voorwaarden

Vanaf 1 april 2017 geeft Kymco Nederland 3 jaar garantie, onbeperkt het aantal gereden kilometers, op alle nieuwe brom- en snor scooters (50cc) gekocht bij onze officiële dealers.

De belangrijkste voorwaarden voor 3 jaar garantie onbeperkt zijn:

Alle onderhoudsbeurten dienen te worden opgevolgd zoals omschreven staat in Uw garantie onderhoudsboekje. Dit geldt over de gehele looptijd van de garantieperiode.

Uw scooter niet gebruikt wordt voor commerciële doeleinden (zoals bijvoorbeeld koerierdiensten). Normale slijtage en onderhoudswerkzaamheden zijn uitgesloten.

De extra garantie geldt alleen voor nieuwe voertuigen die na 1 april 2017 geregistreerd zijn en bij een officiële dealer zijn aangekocht én aangemeld zijn via de website voor 3 jaar garantie onbeperkt.

Alle onderhoudswerkzaamheden aan uw scooter dienen te worden uitgevoerd door een officiële Kymco dealer met originele Kymco onderdelen.

Wanneer u, uw scooter aanmeldt voor 3 jaar garantie onbeperkt, moet er een juist e-mailadres opgegeven worden.

Aanmelden dient binnen 30 dagen na tenaamstelling plaats te vinden.

Vraag naar de algemene voorwaarden bij de officiële Kymco dealer deze kunt u vinden op de website. Onze erkende dealer herkent u aan de Rai dealersticker op de gevel.

2 Jaar KYMCO-garantieGarantievoorwaarden.

Op alle nieuwe Kymco scooters die binnen de EG verkocht worden is een garantietermijn van twee jaar of 12000 km voor de eerste eigenaar van toepassing, ingaande de dag van nieuw verkoop. Op deze garantietermijn zijn enkele uitzonderingen van toepassing, vernoemd onder artikel B en C.B.De volgende onderdelen zijn gegarandeerd voor een periode van één jaar na dag van nieuwverkoop:

1-Overbrengingsdelen zoals variateurhuis, poeliehelften, enz.

2-Verkleuring van gelaktedelen.

C.1-De volgende onderdelen / zaken komen niet voor garantie in aanmerking:a.Aan slijtage onderhevige of zgn.verbruikers onderdelen, zoals: banden, gloeilampen, kabels, frictiematerialen, bougies, v-snaren, zekeringen, rubbers, luchtfilterelementen, olie, koelvloeistof, remblokken / -segmenten, accu’s.b.Alle schade die voortkomt uit het negeren van het voorgeschreven onderhoudsschema.

c.Alle schade die het gevolg is van reparaties, aanpassingen of onderhoud die niet door een erkende Kymcodealer zijn/is verricht of door Kymco zijn voorgeschreven (zoals bijvoorbeeld het verwijderen van de begrenzingen).

d.Alle schade die het gevolg is van gebruik voor competitiedoeleinden, race, terreinrijden of gebruik op een niet voor normaal gebruik bedoeld wegdek.e.Alle schade voortkomende uit hogere belasting dan in het instructieboekje staat omschreven, of schade voortkomende uit (verkeers-) ongevallen.f.Scooters gebruikt voor verhuur.

2 Jaar KYMCO-garantieGarantievoorwaarden

G.Alle schade die voortkomt uit het gebruik van of monteren van niet originele Kymco onderdelen, als gevolg van verkeerd gebruik windscherm(zie waarschuwing op windscherm).

h.Alle schade die voortkomt uit aanpassingen die niet door Kymco zijn goedgekeurd en/of voorgeschreven.

i.Alle schade die door normaal gebruik in de loop der tijd ontstaat (bijv. krassen van de treeplank, verkleuren van gelakte delen door zonlicht, enz.)

j.Alle schade die ontstaat indiende scooter niet gebruikt wordt zoals in het instructieboekje staat voorgeschreven.

k.Alle schade die voortkomt uit natuurrampen, brand, diefstal of andere externe invloeden.l.Alle schade die wordt veroorzaakt door chemische producten, olie, rook, zeewater, zout, vogeluitwerpselen of andere vergelijkbare producten.

2-Kymco kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:a.Kosten van periodiek onderhoud, uitgevoerd tijdens de garantieperiode.

b.Afleveringskosten.c.Kosten voortkomende uit enig werk wegens voordien ondeugdelijk en/ofslecht uitgevoerd werk.

d.Incidentele en/of bijkomende kosten, gemaakt ivm eengarantieclaim, zoals:wegsleepkosten, telefoonkosten, hotel-en dinerkosten, gederfde inkomsten, kosten voor vervangend vervoer of enige andere gemaakte kosten tijdens de reparatieperiode.

2 Jaar KYMCO-garantieGarantievoorwaarden

D.Gebruikersvoorschriften.Om zeker te zijn dat de scooter vrij van storingen en in goede conditie blijft dient aandacht gegeven te worden aan het volgende:

1.Lees eerst zorgvuldig de gebruikershandleiding.

2.Inspecteer altijd de scooter voor het rijden.

3.Laat altijd de onderhoudsbeurten uitvoeren, zoals omschreven in de gebruikershandleiding.4.Gebruik de juiste smeermiddelen. Kymco adviseert “POWER-OIL” producten.

5.Voor 4-takt motoren geldt: contoleer elke 1000 km uw motorolie-peil, motorschade ontstaandoor een te laag motorolieniveau is uitgesloten van garantie.

E.De garantie wordt geactiveerd zodra het kenteken voor de eerste keer ten naam wordt gesteld..

Garantie Kymco